top of page

2018_Korea Galleries Art Fair 

2018 화랑미술제 [Korea Galleries Art Fair]

2018.3.1 - 2018.3.4

Information

∙ 장    소 : 서울 삼성역 COEX HALL D (3층)
∙ 전시기간 : 2018. 2. 28(수) ~ 3. 4 (일) (5일간)
∙ 작품설치 : 2018. 2. 28(수) 오전 8시 ~ 오후 3시
∙ 개막행사 : 2018. 2. 28(수) 오후 5시 ~ 오후 8시
∙ 관람시간 : 2018. 3. 1(목) ~ 3. 3(토) / 오전 11시 ~ 오후 7시30분 (입장마감 6시 30분)
                    2018. 3. 4(일) 오전 11시 ~ 오후 5시 (입장마감 4시)

<전시작가>
이환권 Hwan Kwon Yi
마크 카이스만 Mark Khaisman
브라이언 알프레드 Brian Alfred

bottom of page