PUBLIC ART WORKS

2005

2005  심재현 作 , 무주 리조트

2005 김종학 作, 프레이져 스위츠 호텔 

 

2003

2003  무주리조트

 

2002

2002  정현도 作 

2002  심재현 作 

2002  신현중 作_한국증권협회 

 

2001

2001  정현도 作_삼성동 오크우드호텔 

2001  이영학 作_증권협회 

 

1999

1999  심재현 作_에너지관리공단 

 
 

1998

1998 문신 作

1998  박석원 作_KOTRA 

1998  이영학 作_대한무역투자진흥공사

 
3

© 2018 by Gallery YEH