top of page

2019_Korea Galleries Art Fair 

화랑미술제

2019.2.20-2019.2.24

Information

Date : Feb. 20th (Wed) - Feb. 24th (Sun), 2019

Feb. 20th(Wed) 17:00~ 20: 00(Opening)

Feb. 21st(Thu)-23nd(Sat) 11:00~19:30

Feb. 24th(Sun) close at 17:00 

Venue

Seoul COEX Hall C, Booth no.K52

​Artist: Seongyoun Koo,  Yujin Huh

전시기간 : 2019. 2. 20(수) ~ 2. 24 (일) (5일간) *개막식포함

개막행사 : 2019. 2. 20(수) 오후 5시 ~ 오후 8시
관람시간 : 2019. 2. 21(목) ~ 2. 23(토) / 오전 11시 ~ 오후 7시30분 (입장마감 7시)

                  2019. 2. 24(일) 오전 11시 ~ 오후 5시 (입장마감 4시 30분)

장       소 : COEX HALL C (3층), Booth no.K52

참여 작가: 구성연, 허유진

bottom of page