top of page

2020_Korea Galleries Art Fair 

화랑미술제

2020.2.19-2020.2.23

Information

Date : Feb. 19th (Wed) - Feb. 23rd (Sun), 2020

VIP Preview

Feb. 19th(Wed) 17:00~ 20: 00

Feb. 20th(Thu) 11:00~14:00

Public Hours

Feb. 20th(Thu) 14:00~19:30

Feb.21st-22nd 11:00~19:30

Feb.23rd 11:00~17:00

Venue

Seoul COEX Hall C, Booth no.G45

​Artist: Sukwon Park,  Seungtaik Jang

전시기간 : 2020. 2. 19(수) ~ 2. 23 (일) (5일간) 

VIP프리뷰 : 2020. 2. 19(수) 오후 5시 ~ 오후 8시

                    2020. 2. 20(목) 오전 11시~  오후 2시
관람시간 : 2020. 2. 20(목) 오후 2시 ~ 오후 7시 30분(입장마감 7시)

                  2020. 2. 21(금)~2. 22(토) / 오전 11시 ~ 오후 7시30분

                  2020. 2. 23(일) 오전 11시 ~ 오후 5시 (입장마감 4시 30분)

장       소 : COEX HALL C (3층), Booth no.G45

참여 작가: 박석원, 장승택

bottom of page